DUES HORES... AL CASTELL DE SANT FERRAN DE FIGUERES

Joan Manuel Alfaro Guixot

210 pàgines
21 x 21 cm.
104 il•lustracions
ISBN: 978-84-613-9557-9
Edicions en català i castellà
Preu: 16,00 € més despeses d’enviament

 

ÍNDEX:
- Pròleg institucional
- Presentació de la sèrie
- El Castell de Sant Ferran de Figueres
- La visita al monument
- La Belle Inutile
- El general que va morir de son
- “La Rovirada”
- els darrers combats
- Una guarnició provinciana
- El president captiu
- El Penal de Figueres
- El final d’una època
- Sant Ferran bé cultural
- Vocabulari
- Índex documental

SERVEI DE LLIBRERIA D’EDICIONS LES FORTALESES CATALANES

SERVEI DE LLIBRERIA D’EDICIONS LES FORTALESES CATALANES

Enviar comanda per correu electrònic indicant:
 
o    Títol del llibre
o    Nombre d’exemplars
o    Nom i cognoms del comprador
o    Direcció d’enviament
o    Modalitat de pagament:
        - transferència bancària prèvia
        - contra reemborsament 

fun@lesfortalesescatalanes.info