DUES HORES... AL CASTELL DE CARDONA

Joan Manuel Alfaro Guixot

211 Pàgines
21 x 21 cm.
118 Il•lustracions
ISBN: 972-84-615-1219-5
Edicions en català i castellà
Preu: 16,00 € més despeses d’enviament

ÍNDEX:
- Pròleg institucional
- Presentació
- Les fortaleses catalanes
- La visita al monument
- El castell ducal
- La fortificació moderna
- La Guerra de Successió
- Una guarnició policial
- La Guerra Gran
- La Guerra del Francès
- Els conflictes civils
- Una guarnició provinciana
- La fortalesa de Cardona, bé cultural
- Índex documental

SERVEI DE LLIBRERIA D’EDICIONS LES FORTALESES CATALANES

Enviar comanda per correu electrònic indicant:
 
o    Títol del llibre
o    Nombre d’exemplars
o    Nom i cognoms del comprador
o    Direcció d’enviament
o    Modalitat de pagament:
        - transferència bancària prèvia
        - contra reemborsament 

fun@lesfortalesescatalanes.info