DUES HORES... ALS BÚNQUERS DE LA JONQUERA

Joan Manuel Alfaro Gil
Pablo de la Fuente


164 pàgines
21 x 21 cm.
69 il•lustracions
ISBN: 978-84-612-9914-0
Edicions en català i castellà
Preu: 16,00 € més despeses d’enviament

ÍNDEX:
- Pròleg institucional
- Presentació de la sèrie
- Els Búnquers de La Jonquera
- Els precedents
- L’exèrcit de la Postguerra
- Las operacions secretes
- Els treballs de la comissió
- La crisi de l’Organització C-6
- Un testimoni directe
- Els Búnquers de La Jonquera, béns culturals?
- Índex documental

SERVEI DE LLIBRERIA D’EDICIONS LES FORTALESES CATALANES

Enviar comanda per correu electrònic indicant:
 
o    Títol del llibre
o    Nombre d’exemplars
o    Nom i cognoms del comprador
o    Direcció d’enviament
o    Modalitat de pagament:
        - transferència bancària prèvia
        - contra reemborsament 

fun@lesfortalesescatalanes.info