LA REIAL PLAÇA DE GUERRA DE SANT FERRAN DE FIGUERES

Joan Manuel Alfaro Gil
Pablo de la Fuente


Un assaig històric rigorós de la gènesis i la construcció de la fortalesa de Sant Ferran; des del Tractat dels Pirineus (1659), on s’estableix la nova frontera entre Espanya i França, fins la Guerra Gran (1793-1795), amb una primera guarnició que ja ocupava la fortalesa. Inclou una reproducció facsímil de la escritura de asiento.

135 pàgines
16,5 x 24 cm.
15 Il•lustracions
ISBN: 84-609-1146-2
Edicions en català i castellà
Preu: 12,00 € més despeses d’enviament

ÍNDEX:
- La nova frontera i la seva defensa
- El periple caputxí
- La primera guarnició
- apèndix documental. El proveïment de l’obra
- Estudi crític
- Facsímil

SERVEI DE LLIBRERIA D’EDICIONS LES FORTALESES CATALANES

Enviar comanda per correu electrònic indicant:
 
o    Títol del llibre
o    Nombre d’exemplars
o    Nom i cognoms del comprador
o    Direcció d’enviament
o    Modalitat de pagament:
        - transferència bancària prèvia
        - contra reemborsament 

fun@lesfortalesescatalanes.info