LOS MONUMENTOS MILITARES Y LA SOCIEDAD CATALANA

Actes IV Jornada sobre Patrimoni Fortificat.
Segles XVI al XX. Girona Casa de Cultura. 2009.

Ponents:
Joan Manuel Alfaro Guixot - Genís Barnosell i Jordà - Luis Bayona i Prats - Carlos Díaz Capmany
- Joan Ramón González Perez - Juan Miguel Muñoz Corbalán - José María Sala i Esteban

92 Pàgines
21 x 22 cm
21 Il•lustracions
Edicions en castellà
Preu: 5,00 € més despeses d’enviament

ÍNDEX:
- Propósito de la IV Jornada
- El Patrimonio Monumental Militar de Cataluña
- El patrimonio fortificado: documento histórico y recurso didáctico
- El patrimonio monumental militar y la ciudadanía
- El patrimonio monumental militar y la Universidad
- El patrimonio monumental militar y las Fuerzas Armadas
- El patrimonio monumental militar y la Administración local
- La preservación de los valores documentales de los monumentos militares
- Conclusiones

SERVEI DE LLIBRERIA D’EDICIONS LES FORTALESES CATALANES

Enviar comanda per correu electrònic indicant:
 
o    Títol del llibre
o    Nombre d’exemplars
o    Nom i cognoms del comprador
o    Direcció d’enviament
o    Modalitat de pagament:
        - transferència bancària prèvia
        - contra reemborsament 

fun@lesfortalesescatalanes.info