EL PATRIMONI MONUMENTAL MILITAR DE CATALUNYA

Entenem per Patrimoni Monumental Militar de Catalunya el conjunt d’obres de fortificació construïdes en l’espai cultural català durant el període històric que avarca, de manera general, des de 1500 fins 1945. aquestes obres es regeixen tant  per la legislació específica estatal com per l’autonòmica i, pràcticament la totalitat, de la qualificació genèrica i individual de Bé d’Interès Cultural (BIC) o Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN)1. 

Quins són aquests monuments? En quins indrets es troben? Com són? Amb quina tècnica varen ser construïts? Vostè mateix jutjarà les dificultats a l’hora de contestar aquestes preguntes, de la mateixa manera que també prendrà consciència del desinterès d’un ampli sector de la nostra societat envers aquesta part del nostre patrimoni monumental. Desinterès que la realitat mostra que no prové de cap altra causa que no sigui el desconeixement.

És evident que per decidir si alguna cosa ens agrada o no, primer haurem d’aproximar-nos-hi per poder apreciar-ho ben de prop. D’aquesta manera podrem emetre, amb rigor, judicis personals. L’experiència ens mostra que la valoració, tant sobre les coses com sobre les persones, canvia, per bé o per mal, des del moment en que arribem a conèixer-les amb alguna profunditat. Aquest és l’objectiu que la nostra Fundació pretén aconseguir convidant-los a comprovar si questa experiència també pot ser vàlida amb els monuments militars de Catalunya.

DISTRIBUCIÓ GEOGRÀFICA DEL PATRIMONI MONUMENTAL MILITAR EN L’ESPAI CULTURAL CATALÀ2


1- Van quedar exempts d’aquesta qualificació les fortificacions de la Guerra Civil Espanyola i posteriors: obres de campanya, bateries costeres i la Línea de Defensa dels Pirineus. Algunes obres d’aquesta última són actualment objecte d’expedient de declaració de Bé Cultural d’Interès Local (BCIL).

2- Per tal de no convertir aquesta informació general en un catàleg exhaustiu, queden excloses, com a obres menors, les torres exemptes i els afegits baluardats puntuals sobre obra medieval. De la mateixa manera, s’han exclòs les nombroses obres procedents de la Guerra Civil i posterior Postguerra, a excepció d’aquells indrets on s’han habilitat per la visita guiada, com en els casos de La Jonquera, Martinet i la comarca de Gandesa.